• Français
  • English
  • Mail us
 
Be aware! Some informations of this page are in french

SIGNIFICANT AND ORIGINAL FILIPINO CINEMA MASTER PIECES

Imprisoned Virgins (Mga Bilanggang Birhen) – Mario O’HARA – 1977

Wake Up, Maruja (Gumising Ka Maruja) – Lino BROCKA – 1978

Mother, Sister, Daughter (Ina, kapatid, anak) – Lino BROCKA – 1979

Cain and Abel (Cain at Abel) – Lino BROCKA – 1982

Midnight passion (Int sa magdamag) – Laurice GUILLEN – 1983

Dirty Affair (Gumapang ka sa lusak) – Lino BROCKA – 1990

No Matter What (Sa kabila Ng Lahat) – Lino BROCKA – 1991

Wating – Ismael BERNAL – 1994

Read more

  • Facebook
  • Credits
  • LES 3 CONTINENTS / 7 rue de l’Héronnière | BP 43302 | 44033 Nantes Cedex 1 | France | 02 40 69 74 14