Compétition internationale
46th edition
NOVEMBER 15>24, 2024, Nantes - France
FR EN

Home > Editions > Festival 1997 > FIRST FILMS OF THE FILMMAKERS OF THE JAPANESE NEW WAVE

Un Tsunami de jeunes cinéastes à l'assaut des majors japonais

Youthful Passion (Kurutta kajitsu) – Ko NAKAHIRA – 1956

Kisses (Kuchizuke) – Yasuzo MASUMURA – 1957

Unfulfilled Desire (Hateshinaki Yokubo) – Shohei IMAMURA – 1958

Crual Story of Youth (Seishun zankoku monogatari) – Nagisa OSHIMA – 1960

Bad Boys (Furyo shonen) – Susumu HANI – 1960

The Trap (Otoshiana) – Hiroshi TESHIGAHARA – 1962

That Despicable Guy (Nikui anchikusho) – Koreyoshi KURAHARA – 1962

The Akitsu Hot Spring (Akitsu onsen) – Yoshishige YOSHIDA – 1962

Pale Flower (Kawaita hana) – Masahiro SHINODA – 1963

Films