Compétition internationale
45th edition
24 NOV > 3 DEC 2023, Nantes
FR EN

Home > WU Jianxin

WU Jianxin

Director

Films programmed at the festival

Love Hurts
(Ku zang de lian qing)
by Jianxin WU

Read more